Rajono savivaldybės padėka 

Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas apdovanojo padėkos raštu Pasvalio lopšelio-darželio ,,Liepaitė" bendruomenę už sutelktą veiklą, kuriant edukacines erdves