Lietuva   

Senolė žemė žydi 
Vaivorykštės spalva 
Visų gražiausias žiedas 
Gimtinė LIETUVA. 
 
Gražiai pragydo paukštė, 
Virš gojų lėkdama. 
Įsiklausyk - tai gieda 
Gimtinė LIETUVA.