Telefonai: 8 451  53 507, 8 451  51 629

Vilties g. 10, Pasvalys 39133 - mus rasite


SEMINARAS „GAMTOS TAKELIU"


 Gamta - vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas.(J. V. Gėtė)

Dauguma pedagogų ir mokslininkų teigia, kad vaikų gamtos pažinimą svarbu ugdyti nuo mažens. Gamtos tyrinėjimai vaikams padeda plėsti akiratį, suformuoti sąmoningą ir atsakingą žmogų, turintį vertybines nuostatas. Gamta yra nuolat kintanti, kartais net nenuspėjama, todėl praktinis gamtos pažinimas yra vienas svarbiausių komponentų ugdymo procese. Prisilietę prie gamtos, vaikai sustiprina visus pojūčius, potyrius, pasitelkdami lytėjimą, uoslę, skonį, klausą ir žinoma, regą.

Pasvalio lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ daug dėmesio skiriama gamtamoksliniam, ekologiniam vaikų ugdymui. Gamtamokslinis ugdymas yra nuoseklus ir nuolatinis procesas. Čia vaikai susipažįsta su naujais dalykais, kuriuos ne tik stebi, bet ir patys  atranda, tyrinėja, eksperimentuoja. Mūsų darželio aplinka yra labai palanki vaikams veikti. Siekiant gerinti vaikų ugdymosi kokybę, ekologinio ugdymo programos ir projektai lanksčiai ir tikslingai integruojami į ugdymo turinį.

Lopšelis-darželis ,,Liepaitė“ jau ne vienerius metus dalyvauja Darnios mokyklos programoje. Esame gavę auksinį sertifikatą, kelis žaliuosius sertifikatus.  Taip pat dalyvaujame Gamtosauginių mokyklų programoje. Šiais metais gavome jau šešioliktą Žaliąją vėliavą.

Lapkričio mėnesį Pasvalio lopšelyje-darželyje „Liepaitė vyko virtualus respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų seminaras „Gamtos takeliu“, kurį iniciavo ikimokyklinio ugdymo pedagogės Stasė Valickaitė, Ritutė Milašienė, Ritutė Bulkienė. Kaip sekasi kitų darželių vaikams pažinti, mokytis, domėtis supančia aplinka gerąja patirtimi dalijosi net 10  lektorių. Sulaukėme ne tik mūsų rajono pedagogų pranešimų, bet ir svečių iš Panevėžio.

Konferencijoje pranešimus skaitė:

1. „Gamtos takeliu“. Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Stasė Valickaitė, Ritutė Milašienė, vyresnioji mokytoja Ritutė Bulkienė.

2. „Lauko pedagogika kaip harmoningo ugdymo pagrindas“. Panevėžio lauko darželio ,,Debesų kiemas“ logopedė Simona Kondrotienė.

3. Edukacinė programa ,,Kelionė į bananų giraitę“. Panevėžio lopšelio-darželio ,,Riešutėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Petrulienė ir vyresnioji meninio ugdymo mokytoja Jolanta Valickienė.

4. Pranešimas-praktinė veikla ,,Leisk išbandyti, ir aš išmoksiu“. Panevėžio gamtosauginės mokyklos metodininkė Valda Briedienė.

5. ,,Rudens spalvos, formos ir pramogos“. Pasvalio rajono, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos, Joniškėlio skyriaus ikimokyklinio   ikimokyklinio ugdymo pedagogės Neringa Smalskienė, Asta Stanislovaitienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aušra Strigūnienė.

6. ,,Žalioji sala“. Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aldona Kalnietienė.

7. Gamtosauginis projektas  „Mes gamtai-gamta mums“.

8. Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytoja metodininkė Kristina Garšvaitė ir vyresnioji mokytoja Aušrelė Tamėnienė.

9. ,,Spalvota muzika“. Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ vyresnioji meninio ugdymo pedagogė Gintarė Bagdonavičiūtė.

10. ,,Tyrinėju ir kuriu“.  Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė  Ritutė Milašienė.

11. ,,Linksmosios raidelės gamtoje“. Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Laima Šatienė ir vyresnioji mokytoja Irena Tekutienė.

                                                                                                                                                                                                                   Auklėtoja metodininkė Stasė Valickaitė


 

INFORMACIJA TĖVAMS

„Dėl koronaviruso (Covid-19) valdymo priemonių“

 

Gerb. Tėveliai,
Nuo 2020 m. sausio 1 d. jau galima pildyti prašymą pervesti mokesčio dalį paramos gavėjams.