Dailė

Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas daile

Mokytoja Valda Balaišienė

1dUgdant vaikus daile labai svarbu užtikrinti džiaugsmingas, žaismingas kūrybiškas veiklas. Suteikti galimybes vaikams naujai atsiskleisti savęs ir aplinkos pažinimui, nekasdieniams atradimams.  Kaip vyksta dailės užsiėmimai Pasvalio lopšelyje- darželyje ,,Liepaitė“?

Ankstyvojo amžiaus vaikų pirmieji žingsniai link dailės prasideda „keverzonių‘‘, ,,terlionių‘‘ atradimais. Tai leidžia atsikratyti baimių susitepti, pajusti savo rankytės judesį ir bandyti jį kontroliuoti, pažinti įvairių medžiagų savybes.

Veiklų metu lavinama ne tik smulkioji motorika, bet ir vaikų kalba, vaizduotė, emocinė raiška.2d

Naudojamos kuo įvairesnės priemonės ir medžiagos: smėlis, gamtinės medžiagos, šviesos stalai, rašikliai, pieštukai, krapštukai, šiaudeliai, guašas, vandeniniai dažai, rankų dažai ir kita. Kuo įvairesnės meninės raiškos medžiagos, tuo stipresni, skirtingesni vaikų jutiminiai patyrimai. Dailės užsiėmimams tinka viskas, kas kūrybiškai panaudojama: liečiant, plėšant, kerpant, pučiant, taškant, liejant, brėžiant, tepant, štampuojant, klijuojant, aplikuojant.

3dSiekiama ne rezultatų, o kūrybinio proceso įvairovės, žaismingo ir nevaržomo veikimo. Tinkamai taikant priemones ir būdus per dailės veiklas atsiskleidžia vaikų charakterio savybės, išgyvenimai ir jausmai, kalbiniai įgūdžiai, įtvirtinamos naujos kalbinės sąvokos. Vis labiau lavėjant rankyčių judesiams vaikai bando nupiešti apskritimus, saulutes, o vėliau ir ,,galvakojus‘‘.

3-5 metų vaikai jau turi tam tikrą socialinių patirčių bagažą. Jie labiau imlūs ir kūrybinės veiklos  tampa turtingesnės, įtraukiant teminius darbus, iliustruojant pasakas, daineles, gamtos reiškinius, šventines temas, raidžių pažinimą.4d

Svarbu sugalvoti tinkamas idėjas, nukreipiant vaikus prasmingam pasaulio pažinimui, mokymui(si). Kūrybingi vaikai puikiai jas geba įgyvendinti, pralenkdami mūsų lūkesčius.

5dYpatingai džiugina spontaniškos vaikų idėjos, net jei jos įgyvendinamos tik momentiniam pasigėrėjimui. Pasinaudojant paprasčiausia priemone kreidele, vaikai piešia draugo šešėlį ant grindinio ar iš surastų akmenukų, plunksnų, skintų pienių dėlioja kompozicijas, mandalas.

Vaikai visada sugalvoja savo kūriniams linksmų istorijų ir su pasitikėjimu  jas pasakoja. Aptaria kokie momentai veikloje buvo įdomiausi, smagiausi, kas nepavyko ar nepatiko.

 

7d

Ikimokyklinio ugdymo daile siekis:

  • supažindinti vaikus su kuo įvairesnėmis dailės priemonėmis,
  • drąsinti kuo daugiau eksperimentuoti,
  • išsikelti užduotis, kurios skatina kūrybiškumą ir lavina vaizduotę,
  • palengva, nereguliuojant formuoti vaikams pirminius gebėjimus kurti pagal spontaniškus ar išankstinius sumanymus,
  • stebėti, analizuoti savo atliktą darbą.

 6d

8d 9d 10d 11d 12d 13d 14d 15d 16d 18d 19d 20d 21d 22d 23d 24d 25d 26d 27d 28d 29d

 

  • Hits: 0

Telefonai

+370 451 53 507; +370 451 51 629

El. paštas

liepaite@pasvalys.lt

Adresas

Vilties g. 10 Pasvalys 39133

Apie mus

Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė" ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Įkurta 1978 m. vasario mėn.

Kita