2020 metais lopšelyje-darželyje ,,Liepaitė" vykdomi projektai:

Emociškai stiprus ir sveikas vaikas


 Aš - gamtos vaikas


 Gamtosauginė mokykla


Darni mokykla


 Zipio draugai


Karjeros planavimas


  Sveikatiada

 


 RIUKKPA


 Mes rūšiuojam

 


 


 Žaliuoju taku

   

 

 

Peržiūros: 2956