Planavimo dokumentai

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 21 Kovas 2019

 STRATEGINIS PLANAS 2017-2019 M.

VEIKLOS PLANAS 2019 M. 

DIREKTORĖS A. PIRAGIENĖS 2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

MVGK PLANAS 2019 M.

MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 2019 M. PLANAS

2019 M. RENGINIAI SAVIRAIŠKOS IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMUI

METODINIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO 2019 M. PLANAS

PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS 2019 M. PLANAS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 2019 M. PLANAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA ,,VAIKYSĖS TAKU"

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" MĖNESIO VEIKLOS PLANAI 


 PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS

 

PASVALIO RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIŲ IR EDUKACINIŲ PROGRAMŲ GRAFIKAS