Vaiko gerovės komisija

Atnaujinta: Pirmadienis, 08 Balandis 2019

 

Vaiko gerovės komisija

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DOKUMENTAI

PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (2018-09-03 DV-45)

 PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

           

 PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 2018-02-07 DV-6

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2019 M.

  PRITAIKYTOS PROGRAMOS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-1775 "DĖL MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIŲ, PSICHOLOGINIŲ, MEDICININIŲ IR SOCIALINIŲ PEDAGOGINIŲ ASPEKTŲ ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 2013 m. liepos 22 d. Nr. V-680

Krizių valdymo komanda

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

 • Aldona Piragienė, direktorės-komandos vadovė;
 • Inga Černiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė, atsakinga už komunikaciją;
 • Aistė Tamošiūnienė, logopedė-narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą;
 • Stasė Bagdonienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė-narė, atsakinga už saugumą;
 • Ritutė Milašienė, auklėtoja-narė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą.

PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,LIEPAITĖ" KRIZIŲ VALDYMO KOMANDOS SUDARYMO

PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ“ KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

VAIZDO ĮRAŠAS ,,Krizė mokykloje: Rekomendacijos dėl krizių valdymo mokyklose pristatymas"

Smurto ir patyčių prevencija, intervencija, stebėsena

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA, INTERVENCIJA IR STEBĖSENA

 PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ SEKA, ATSITIKIMAS, KAD VAIKAS GALIMAI PATYRĖ SMURTĄ APLINKOJE

 SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS MOKYKLOSE SISTEMOS KŪRIMAS

Logopedo dokumentai

LOGOPEDO DOKUMENTAI

ATASKAITOS FORMA

LOGOPEDINIO SĄRAŠO FORMA

SUP VAIKŲ SĄRAŠO FORMA

VAIKŲ, LANKANČIŲ LOGOPEDINŲ PRATYBAS, UGDYMO PROGRAMOS TURINIO FORMA

Metodinė medžiaga

MIKLŪS PIRŠTELIAI-GRAŽI KALBA 1 DALIS , 2 DALIS

LANKSTINUKAS APIE MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,LIEPAITĖ"

LANKSTINUKAS ,,VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ UGDYMOSI GALIMYBĖS"

LANKSTINUKAS ,,ADAPTACIJA ANKSTYVOJO AMŽIAUS GRUPĖJE" 2013 M.

2012 m. balandžio 16 d. - 27 d. logopedė dalyvavo nuotoliniu kursu Informacinės medžiagos (stendų, lankstinukų, kvietimų) rengimas ir pateikimas leidybos programa "Scribus" ir įgijo informacinių technologijų naudojimo žinių. Kaip kūrybinį užduotį padarė lankstinuką, pristatančią logopedo veiklą darželyje. vaikai, kokios priežasties sukelia kalbos problemas, kokie kalbos sutrikimų požymiai, kas yra logopedo pagalba, kaip vyksta logopedinės praktikos. LANKSTINUKAS (spauskite čia)

SIGMANTIZMAS

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMOS GYVENDINIMO REKOMENDACIJOS IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Siūlome apsilankyti vyr. logopedės Aistės Tamošiūnienės sukurtame projekte.

Atpažink pyktį

 ORGANIZACIJOS ,,GELBĖKIT VAIKUS" INFORMACIJA

Organizacija ,,Gelbėkit vaikus" tęsdama kampaniją „Atpažink pyktį“, į ją įtraukė žymius žmones, kurie pasidalijo savo patarimais, kaip jiems pavyksta susivaldyti ir išvengti smurto:

4 VAIKŲ MAMOS BEATOS NICHOLSON MINTYS

 2 VAIKŲ TĖVO GABLIELIAUS LIAUDANSKO-SVARO MINTYS

 2 VAIKŲ MAMOS RŪTOS MIKELKEVIČIŪTĖS MINTYS

 4 VAIKŲ TĖVO ANTANO JUKNEVIČIAUS MINTYS

 OLIMPINĖS ČEMPIONĖS DAINOS GUDZINEVIČIŪTĖS MINTYS


PATARIMAI KIEKVIENAM, KAIP GALIME APSAUGOTI LIETUVOS VAIKUS NUO SMURTO

Dalijamės praktiniais vaiko teisių srities darbuotojos Indrės Vileitės patarimais.

 1. Niekada nemuškite vaikų – nei savo, nei kitų. Nesakykite „mano vaikas, ką noriu tą darau“, „aš tik kartais“, „aš tik truputį“.
 2. Jei nepavyksta susivaldyti ir įgyvendint punktą nr. 1 – kreipkitės pagalbos. Nesakykite, kad „pasisakysiu, jog turiu bėdų, tai įskųs ir vaikus atims“. Skaitykite knygas, straipsnius, skambinkite į „Tėvų liniją“, kreipkitės pagalbos į aplinkinius žmones, organizacijas, tokias kaip „Gelbėkit vaikus“„Paramos vaikams centras“ ar kt.
 3. Jei įtariate, kad pvz. pas kaimynus bute gali būti smurtaujama prieš vaikus, pasibelskite ir sakykite ką girdite ar matote, pvz., „Girdžiu, kad vaikai ilgai verkia ir dūžta indai. Ar kas atsitiko? Gal galėčiau padėti? “. Nesakykite „jūs degradai“, „trukdot miegoti“, „aš jus įskųsiu“ arba „ne mano reikalas“, „man ir savų bėdų pakanka“. Jei įtarimai pasitvirtino – praneškite policijai. Negalvokite „kas iš to, kad pranešiu, paims vaikus, tai ar geriau bus?“.
 4. Jei jūsų namuose, sulaukę skundo, apsilankys vaiko teisių pareigūnai (o taip gali būti), pakvieskite į vidų ir ramiai paaiškinkite situaciją. Jei vaikas įsistatė guzą, nes nugriuvo, turi mėlynę paaky, nes susimušė su broliu arba rėkia, nes jam trijų metų krizė ir bando ribas – taip ir sakykite. Jei turite problemų – pripažinkite jas. Negalvokite ne „na tai jau jeigu aš nenormalus/-i, tai kas tada tie normalūs“, „ko jie čia kišasi“, „tuoj išveš vaikus ir man amen“. Padėkokite už apsilankymą ir pasidžiaukite, kad tarnybos gerai dirba. Nurykite savo „orumą“, nepasiduokite panikai.
 5. Teikite konstruktyvius pasiūlymus, kaip galima būtų tobulinti vaiko teisių apsaugos reformą valdžios atstovams ir institucijoms. Tai gali daryti tiesiog institucijų Facebook paskyrose arba teikdami oficialius raštus norimai institucijai (visi LR piliečiai tai daryti turi teisę!).
 6. Savanoriaukite nevyriausybinėse organizacijose, kurios prisideda prie vaiko teisių užtikrinimo. Pvz., savanorių nuolat ieško iniciatyva „Niekieno vaikai“, kur savanoriai teikia emocinį palaikymą vienišiems vaikams ligoninėse. Jei negalite savanoriauti – paaukokite organizacijoms, kurios rūpinasi vaikais, pvz., organizacijai „Gelbėkit vaikus“.
 7. Tapkite budinčiu globotoju, laikinuoju ar nuolatiniu globėju arba įsivaikinkite vaiką priimdamas jį į savo šeimą. Kreipkitės į savo savivaldybės globos centrą ir sužinokite daugiau.

 

Autizmas

Dažna bendruomenė, mokykla, šeima susitinka su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Tai Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai” nuoroda į edukacinį trumpametražį filmą apie vaikų autizmo požymius „Gimtadienio šventė“

  ,,GIMTADIENIO ŠVENTĖ"

Pažinkim Supraskim Padėkim