Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam rašymo ir/ar skaitymo mokymui mokykloje.

Esant orientavimosi erdvėje ir regimojo suvokimo sutrikimams, vaikai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant judėjimo kryptį ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu ir kt.

Norint išvengti sunkumų, rengiantis mokyklai, reikalinga lavinti regimąjį ir erdvės suvokimą specialiosiomis užduotimis, kurios gali būti integruojamos į logopedo užsiėmimus ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.

Projekto tikslas - specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Projekto uždaviniai:

  1. Lavinti erdvės ir regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką.
  2. Plėsti erdvės sąvokas.
  3. Gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą.
  4. Skatinti ikimokyklinių įstaigų logopedus įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

 2018-2019 m.m. projektas vykdomas priešmokyklinėje ,,Nykštukų" grupėje.