Gyventi ir būti drauge

Atnaujinta: Penktadienis, 13 Liepa 2018

PROJEKTAS BAIGTAS 2013 M.

Projekto koordinatorės

Rita Aukščionienė

Pradinių klasių mokytoja

Ritutė Milašienė

Pradinių klasių mokytoja

Ingrida Mėkelienė

Darželio auklėtoja

Projekto tikslai ir uždaviniai

 Ugdyti toleranciją ir nuoširdžią pagalbą vieni kitiems.
 Skatinti vaikų ir suaugusiųjų bendradarbiavimą.
 Palaikyti saugius, tarpusavio pagalba, supratimu paremtus tarpusavio santykius ne tik per pamokas, bet ir per pertraukas.
 Puoselėti atsakomybę už save ir greta esančius žmones.
 Mokytis pagarbiai bendrauti su įvairių klasių mokiniais – kurti bendruomeniškumo dvasią.
 Supažindinti vaikus su jų teisėmis ir pareigomis, bei santykiu tarp jų.
 Sudaryti sąlygas mokiniams dalyvauti mokyklos valdymo veikloje.
 Sukurti tolerancijos paramos grupę ir numatyti jos veiklos principus.
 Įkurti psichologinę studiją ,,Pažink save“.
 Tarptautinę vaikų gynimo dieną, birželio 1 – ąją surengti šventę mokykloje ir išrinkti tolerantiškiausią klasę ir mokinį (ę).
 Projekto vykdymo aktualijas skelbti stende ,,Gyventi ir būti drauge“.

 PROJEKTO APRAŠYMAS