Vandens galia karstiniame regione

Atnaujinta: Penktadienis, 13 Liepa 2018

PROBLEMA Atsivėrusi smegduobė  Lopšelio-darželio „Liepaitė" kieme, paskatino ikimokyklinės ,,Saulučių" grupės vaikus išsiaiškinti smegduobių atsiradimo priežastis, vandens savybes, naudą ir galimybes.

TIKSLAS  Suteikti vaikams žinių  ir formuoti teisingą suvokimą apie vandenį, atskleisti vandens reikšmę ir svarbą žmogui, gamtai.

UŽDAVINIAI                                                        

  1. Skatinti natūralų domėjimąsi vandeniu.
  2. Tyrinėti vandens savybes įvairiais pojūčiais, atliekant eksperimentus, matuojant, pilstant, maišant.
  3. Skatinti vaikų norą pažinti mus supanti pasaulį ir aktyvinti poreikį gyventi ekologiškoje aplinkoje.
  4. Plėsti ir turtinti žodyną, ugdyti kalbą, apibūdinti reiškinius.

LAUKIAMAS REZULTATAS

Vaikai įvertins vandens svarbą, formuosis nuostata, kad jį reikia saugoti, rūpintis švara, suvoks padarinius, kuriuos sukelia netinkamas žmogaus elgesys. Sužinos, koks vanduo stiprus: jis teka tolyn, gilyn, gali sugriauti tvirčiausias uolas.

APIE PROJEKTĄ