Direktorė Inga Černiauskienė

Inga CerniauskieneDirektorė atostogauja 2024 m. birželio 17–rugpjūčio 9 d.

Direktoriaus funkcijas Ingos Černiauskienės kasmetinių atostogų laikotarpiu atlieka:

Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus pavaduotoja ūkiui Birutė Zeliauskienė – 2024 m. birželio 17–30 d. ir 2024 m. liepos 30–rugpjūčio 7 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Kavaliauskienė – 2024 m. liepos 1–29 d. ir 2024 m. rugpjūčio 8–9 d.


1995 metais baigė Šiaulių pedagoginį institutą, pradinio mokymo pedagogikos specialybės kursą ir įgijo pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją. 1996-03-14 Pasvalio rajono pedagogų atestacijos komisijos suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacijos kategorija.

1996 m. Pasvalio darželyje-mokykloje „Liepaitė" pradėjo dirbti pradinių klasių mokytoja. 2009-11-23 Pasvalio darželio-mokyklos ,,Liepaitė“ mokytojų atestacijos komisijos suteikta pradinių klasių mokytojos metodininkės kvalifikacija. 

Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 23 d. - direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  2015-03-03 Pasvalio rajono savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos komisijos suteikta antroji vadybos kvalifikacinė kategorija.

 Pasvalio lopšeliui-darželiui „Liepaitė" vadovauja nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d.  

 Nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų įsivertinimo konsultantė

Veiklos ataskaitos:

  • Hits: 0

Telefonai

+370 451 53 507; +370 451 51 629

El. paštas

liepaite@pasvalys.lt

Adresas

Vilties g. 10 Pasvalys 39133

Apie mus

Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė" ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Įkurta 1978 m. vasario mėn.

Kita