Teisinė informacija

Lopšelio-darželio ,,Liepaitė" nuostatai 

Lopšelio-darželio ,,Liepaitė" tarybos nuostatai

Darbo apmokėjimo sistema (2021-08-13 Nr. DV-60)

Darbo tvarkos taisyklės (2021 m. kovo 18 d. DV-22)

DARBUOTOJŲ ETIKOS NORMOS (NAUJA REDAKCIJA)

DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

INCIDENTŲ REGISTRAVIMO IR TYRIMO TVARKOS APRAŠAS

NUSISKUNDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS 1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489 Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234 Vilnius

ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJA 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-745 Vilnius

 

 

 

Peržiūros: 3532