Tvarkos, nuostatai, taisyklės

 A

D

E

Ekstremalios situacijos veiksmų planas 2020-03-18 DV-22         

F

 

G

Gautinų ir (ar) mokėtinų sumų derinimo tvarkos aprašas 2022-06-28 DV-92      

H

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai   

I

K

L

M

N

P

Š

Švietimo stebėsenos tvarka 2022-08-31 DV-108         

V

Ž

Vaikų žaidimo aikštelių priežiūros tvarka 2018-09-03 DV-46       

 

 

 

  • Hits: 0

Telefonai

+370 451 53 507; +370 451 51 629

El. paštas

liepaite@pasvalys.lt

Adresas

Vilties g. 10 Pasvalys 39133

Apie mus

Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė" ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Įkurta 1978 m. vasario mėn.

Kita