Apdovanojimai

 PADĖKOS, APDOVANOJIMAI LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" BENDRUOMENEI

 

  ,,SVEIKATIADOS IŠŠŪKIO - GRŪDINIAI PRODUKTAI YRA SVEIKATAI PALANKIOS MITYBOS PAGRINDAS". PROJEKTO VADOVĖ LAURA BLAŽEVIČIŪTĖ


  LIETUVOS MASINIO FUTBOLO ASOCIACIJOS PROJEKTŲ VADOVĖS GRETOS GAIŽAUSKAITĖS PADĖKA


VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽOLYNO" PADĖKA


 VILNIAUS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,MAŽYLIS" PADĖKA UŽ INOVATYVIŲ STEAM IDĖJŲ TAIKYMĄ UGDANT MAŽUOSIUS!


 LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTĖS DAINOS GUDZINEVIČIŪTĖS PADĖKA UŽ KŪRYBIŠKUMĄ IR INOVATYVŲ UGDYMĄ, ORGANIZUOJANT PROJEKTO ,,LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2020" VEIKLAS NUOTOLINIU BŪDU


 TARPTAUTINIŲ GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS SERTIFIKATAS ĮTEIKIAMAS PASVALIO LOPŠELIUI-DARŽELIUI ,,LIEPAITĖ" UŽ PASIEKIMUS DARNAUS VYSTYMOSI ŠVIETIMO SRITYJE IR KRYPTINGĄ ĮSTAIGOS BEI VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO VAIDMENS STIPRINIMĄ.


  KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,RASYTĖ", KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRO PADĖKA UŽ DALYVAVIMĄ TARPTAUTINIAME RENGINYJE ,,KNYGOS SAVAITĖ" SKIRTĄ EUROPOS LOGOPEDO DIENAI PAMINĖTI

 

Peržiūros: 21048