Atnaujinta: Ketvirtadienis, 19 Balandis 2018

LAISVOS VIETOS 2017-2018 m.m. IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE 

 1 bendroji ikimokyklinė

,,PELĖDŽIUKŲ" grupė

2015-2016 metų gimimo Auklėtojos: Stasė Valickaitė, Marytė Grigaliūnienė

 Laisvų vietų -0

 2 bendroji ikimokyklinė

,,SKRUZDĖLIUKŲ" grupė

2015 metų gimimo  Auklėtojos: Ritutė Bulkienė, Ingrida Mėkelienė  Laisvų vietų -0

 3 bendroji ikimokyklinė

,,KIŠKUČIŲ"grupė

 2014-2015 metų gimimo  Auklėtojos: Irena Tekutienė, Aurelija Valiukaitė   Laisvų vietų -0

 4 bendroji ikimokyklinę

,,MEŠKIUKŲ" grupė

2014-2013 metų gimimo  Auklėtojos: Jadvyga Račkienė, Marytė Grigaliūnienė, Odeta Valantinaitė  Laisvų vietų -0 

5 bendroji ikimokyklinė

,,NYKŠTUKŲ" grupė

2012 metų gimimo  Auklėtojos: Ritutė Milašienė, Danutė Balčiūnienė  Laisvų vietų -0

 6 bendroji ikimokyklinė

,,SAULUČIŲ" grupė

2012-2013 metų gimimo  Auklėtojos: Laima Šatienė, Ingrida Mėkelienė, Odeta Valantinaitė  Laisvų vietų-0 

 7 priešmokyklinė

,,DRUGELIŲ" grupė

2011 metų gimimo

 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Stasė Bagdonienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Odeta Valantinaitė

 Laisvų vietų-0