Atnaujinta: Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 30 d.

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: lopšelis-darželis „Liepaitė“, biudžetinė įstaiga, Vilties g. 10, LT-39133 Pasvalys, tel.: 8 451 51 629. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190623051.

1 etatas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,77-5,93 (pareiginės algos baziniais dydžiais)

 Pareigybė 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 (vienų) metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, viešuosius pirkimus, darbo saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą, higienos normų reikalavimus, įstaigų ūkinės veiklos organizavimą;

4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus, gebėti planuoti ir organizuoti savo ir jam pavaldžių darbuotojų veiklą bei dirbti komandoje;

5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis.

  Pretendentų atrankos būdas- pokalbis.

 Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

1. Asmens dokumento kopija.
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
3. Gyvenimo aprašymas (CV).
4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)-portale.

 Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Pasvalio lopšelio-darželio ,,Liepaitė" ir VTD interneto svetainėse.  Dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

 Dokumentai priimami iki 2020 m. rugsėjo 7 d. (įskaitytinai) Valstybės tarnybos portale  

 Informacija apie skelbiamą konkursą suteikiama telefonais 8 650  86 112, 8 451  53 507, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.