Istorija

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2018 m. balandžio 19 d.

Lopšelis-darželis ,,Liepaitė" įkurtas 1978 - 02 - 21. Pirmoji lopšelio-darželio vedėja buvo Bronislava Kuprienė.

Nuo 1987 metų įstaigai vadovauja A. Piragienė.

Lopšelis-darželis ,,Liepaitė" įkurtas 1978 - 02 - 21. Pirmoji lopšelio-darželio vedėja buvo Bronislava Kuprienė.

Nuo 1987 metų įstaigai vadovauja A. Piragienė.

Nuo 1994 metų pakeistas įstaigos tipas - darželis-mokykla ,,Liepaitė". Čia buvo įsikūrusios 6 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 4 pradinio ugdymo klasės.

Nuo 1996 metų darželis-mokykla dirba etnokultūros kryptimi.

2006 metų rugsėjo mėnesio tėvelių pageidavimu atidaroma papildoma pirma klasė ( 5 pradinio ugdymo klasės). 6 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 4 pradinio ugdymo klasės.

Nuo 2010 metų rugsėjo mėnesio darželyje-mokykloje ,,Liepaitė" lieka 4 pradinės klasės, 5 ikimokyklinės grupės ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.

Nuo 2012 metų rugsėjo mėnesio - 3 pradinės klasės, 5 ikimokyklinės ir 2 priešmokyklinės ugdymo grupės.

2015 metų rugsėjo 1 d. ,,Liepaitė" keičia įstaigos tipą - Lopšelis-darželis. Įstaigoje nebelieka pradinių klasių. 2015-2016 m.m. ikimokyklinėse, priešmokyklinėse grupėse ugdomi 139 vaikai.'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-04-04 mūsų darželis-mokykla šventė 30- ies metų jubiliejų. Mūsų pasveikinti iš Šiaulių atvyko pirmoji, tuomet lopšelio-darželio vedėja Bronislava Kuprienė. ,,Netikėjau, kad vėl teks į šį darželį įžengti. Puikiai prisimenu, kaip prieš 30 metų viename darželio korpuse dar dirbo statybininkai, o kitame - jau vaikai nuo mamyčių atskirti verkė. Su kolektyvu, su tėveliais dirbom, ir su statybininkais pykomės. Taip kėlėmės tiesiog iš molio",- dalinosi prisiminimais buvusi vedėja. Bronislava Kuprienė pasakojo, kaip su vaikais dalyvaudavo įvairiuose konkursuose, "Dainų dainelėje", yra koncertavę net Operos ir baleto teatre.

UAB ,,Lizėja" komercijos direktorė I. Tribuišienė atėjo pasveikinti ,,Liepaitės" su švente. Ji prisiminė, kaip pati šiame darželyje buvo Eglutė, Snieguolė. Jubiliejaus proga mums įteikė tortą.

-Kadangi gyvenu arti šio darželio, mano abi dukros irgi jį lankė,- prisiminė rajono meras Gintautas Gegužinskas.

- O aš tik vieną sūnų čia vedžiau,- prisipažino vicemeras Povilas Balčiūnas.

Bet ne vien dėl to jubiliejaus proga ,,Liepaitė" sulaukė rajono vadovų dėmesio. Jie darželio- mokyklos vaikus, tėvelius ir visą kolektyvą pasveikino. Meras Gintautas Gegužinskas įteikė padėkos raštus ,,Liepaitės" darbuotojoms: Aldonai Piragienei, Stasei Urbonienei, Ritai Aukščionienei, Stasei Bagdonienei, Vandai Balienei, Ingai Černiauskienei, Laimai Šatienei, Antaninai Šimiliūnienei, Stasei Valickaitei, Ritutei Milašienei, Ritai Januškevičienei, Reginai Gabriūnienei.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas taip pat apdovanojo padėkos raštais Auksuolę Baliūnienč, Ireną Tekutienę, Marytę Grigaliūnienę, Reginą Dovydėnienę, Aliną Isajevienę, Juliją Žemaitienę, Angelę Šiaučiulienę, Zitą Velykienę, Vandą Bartkienę.

Mus sveikino kolegos iš ,,Žilvičio", ,,Linelio", ,,Eglutės" darželių.

Atvyko ,,Liepaitės" pasveikinti ir kolegos iš Petro Vileišio gimnazijos, Vaškų vidurinės mokyklos.

Nepamiršo mūsų ir Pasvalio krašto muziejus, Mariaus Katiliškio biblioteka, Pasvalio pedagogų švietimo centro vadovės, ,,Liepaitės" vaikų tėveliai.

O mūsų vaikučiai šoko, dainavo, grojo, pasakojo nutikimus, deklamavo.

Šventę vedė mokytojos Birutė Ladygienė ir Inga Černiauskienė.

Ištraukos iš laikraščio ,,Darbas" straipsnio "Liepaitė" iš molio išaugo prieš trisdešimt metų"

Asta Bitinaitė


articles NUOTRAUKOS