Darni mokykla

Atnaujinta: Pirmadienis, 15 Liepa 2019

                

 

Programos „Darni Mokykla“ tikslas – ugdyti visuomenės sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų, reikalingų kurti darnias ugdymo įstaigų bendruomenes, gebančias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi.

Darnaus vystymosi švietimas padeda plėtoti ir stiprinti asmenų, grupių, bendruomenių gebėjimą svarstyti klausimus ir priimti sprendimus darnaus vystymosi labui. Jis gali padėti pakeisti žmonių požiūrį ir taip suteikti jiems galimybę kurti saugesnį, sveikesnį ir turtingesnį pasaulį, gerinti gyvenimo kokybę. Darnaus vystymosi švietimas gali padėti ugdyti kritiškai mąstantį, labiau nusimanantį ir pajėgesnį žmogų, galintį svarstyti naujas vizijas, koncepcijas bei kurti.

Praėjusių metų patirtis parodė, kad dalyvauti programoje verta, nes:

 • dalyviai sutaupė tūkstančius eurų,
 • programa gali tapti veiksmingu įrankiu, padedančiu ugdyti vaikų ir jaunimo darnaus mąstymo bei elgesio įgūdžius.

  DARNI MOKYKLA ,,Liepaitėje“

  DARNI MOKYKLA tai - darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa, kuri ,,Liepaitėje“ įgyvendinama nuo 2017 metų. Jos tikslas: ugdyti visuomenės sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų reikalingų kurti tvarias ugdymo įstaigų bendruomenes, gebančias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi.

  • Lietuvoje nuo 2014 metų dalyvavo > nei 100 mokyklų ir ~ 20000 moksleivių. Daugumos jų atsiliepimai puikūs.
  • 2015 m. Švedijos apdovanojimuose „Swedish Business Awards“ ji buvo pripažinta geriausia metų socialinės atsakomybės iniciatyva.
  • Tai nauja, patraukli ugdymo forma moksleiviams, įgalinanti kurti darnią ugdymo įstaigos bendruomenę, padedanti formuoti į darnų vystymąsi orientuotus vaikų ir jaunimo mąstymą ir elgesio įgūdžius.
  • Dalyvaujanti ugdymo įstaiga išsiaiškina jos daromą poveikį aplinkai ir atranda argumentus įgyvendinti priemones, leidžiančias sutaupyti šimtus ar net tūkstančius eurų.

      Mūsų lopšelio – darželio ,,Liepaitė“ bendruomenė už įgyvendintas 2017 metų  Darnios mokyklos veiklas įvertinta ,,Žaliuoju sertifikatu“. Tai tik gera pradžia. Manau, nesustosime ir toliau siūlysime bendruomenei įvairias veiklas, padedančias formuoti į darnų vystymąsi orientuotus tiek vaikų, tiek suaugusiųjų mąstymą ir elgesio įgūdžius.

      Viena iš naujausių  veiklų, įvykusių įstaigoje - ,,Žaliasis iššūkis‘‘, kuriame dalyvavo visa bendruomenė. Visą savaitę visi skaičiavo žingsnius iki darželio ir atgal. Juos kasdieną fiksavo. Susumavus rezultatus, paaiškėjo,  daugiausiai žingsnių nukeliavusi ,,Drugelių“ grupė. Ji buvo paskelbta Sportiškiausia grupe. Iš kiekvienos grupės buvo išrinkti po tris vaikus ir tris tėvelius, įveikusius daugiausia žingsnių per savaitę. Jie visi apdovanoti garbingais diplomais. Pedagogės ir darbuotojos taip pat fiksavo žingsnius. Išrinktos trys sportiškiausios pedagogės.

 • 2018 METŲ PLANAS
 •  2017 METŲ PLANAS  

 •     ATASKAITA UŽ 2017 METUS
 •     PRIEDAS

 

 LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO DIREKTORIUS VALDAS JANKAUSKAS (DARNI MOKYKLA) APDOVANOJA PASVALIO LOPŠELĮ-DARŽELĮ ,,LIEPAITĖ" AUKSINIU SERTIFIKATU UŽ 2018-2019 METAIS ĮGYVENDINTAS VEIKLAS