Kontaktai

  Aldona Piragienė - direktorė

 Inga Černiauskienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 Ilona Baltrušiūnienė - vyr. buhalterė

Angelė Šiaučiulienė- direktoriaus pavaduotoja ūkiui

 Algima Kairienė - raštvedė

  Violeta Ragauskaitė - mitybos specialistė