Pedagogai

Atnaujinta: Trečiadienis, 14 Lapkritis 2018

STASĖ VALICKAITĖ  - auklėtoja-metodininkė. Baigė Panevėžio J. Švedo pedagoginės muzikos mokyklą, Šiaulių Universitetą; įgijo ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos specialybę, išsilavinimas aukštasis.

 

 

 

 

 

 

LAIMA ŠATIENĖ - auklėtoja - metodininkė; baigė 1990 Šiaulių Universitetą, 2002 m. Klaipėdos Universitetą, įgijo pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos specialybes, išsilavinimas aukštasis.

 

 

 

 

 

RITUTĖ MILAŠIENĖ - auklėtoja - metodininkė, baigė ŠPU, įgijo pradinių klasių mokytojo, ikimokyklinio ugdymo pedagogo specialybes. 2014 m. Šiaulių universitete baigė neformaliojo švietimo studijų ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo specializacijos modulį.

 STASĖ BAGDONIENĖ – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, metodininkė. Baigė ŠPU, VDU ir įgijo pradinių klasių mokytojos, socialinės pedagogės ir mokyklos psichologės specialybes.

 

 

 

 

 

 

  IRENA TEKUTIENĖ - vyr. auklėtoja. Baigė Panevėžio J. Švedo pedagoginę muzikos mokyklą, mokytojų seminariją, įgijo ikimokyklinio ugdymo specialybę, išsilavinimas specialusis vidurinis (pedagoginis).

 

 

 

 

 

 

 MARYTĖ GRIGALIŪNIENĖ - vyr. auklėtoja, 1978 m. baigė Panevėžio J. Švedo pedagoginę muzikos mokyklą, įgijo ikimokyklinių įstaigų auklėtojos profesiją, išsilavinimas specialusis vidurinis.

 

 

 

 

 

 

INGRIGA MĖKELIENĖ - vyr. auklėtoja, 1993 m. baigė Marijampolės aukštesniąją pedagoginę mokyklą 2007 m. Šiaulių Universitetą, įgijo ikimokyklinių įstaigų auklėtojos ir pradinio ugdymo pedagogikos specialybes, išsilavinimas aukštasis pedagoginis.

 

 

 

 

 

DANUTĖ BALČIŪNIENĖ - vyr. auklėtoja, baigė 1978 m. Panevėžio J. Švedo pedagoginę muzikos mokyklą, įgijo ikimokyklinių įstaigų auklėtojos profesiją, išsilavinimas spec. vidurinis. 

JADVYGA RAČKIENĖ- ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja. baigė Klaipėdos aukštesniąją pedagoginę mokyklą, išsilavinimas aukštesnysis.

RITUTĖ BULKIENĖ- ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja. 1990 m. baigė Panevėžio J. Švedo pedagoginę muzikos mokyklą (mokytojų seminariją).

 

AURELIJA VALIUKAITĖ- ikimokyklinio ugdymo pedagogė, 2011 metais baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įvykdė edukologijos (ikimokyklinio ugdymo pedagogikos šakos) studijų programą, įgijo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, edukologijos bakalauro laipsnį ir auklėtojo kvalifikaciją. 2005 m. Kauno kolegijos J. Vienažindžio menų fakultete baigė dailės studijų krypties Dailės pedagogikos aukštųjų neuniversitetinių studijų programą ir įgijo mokytojo profesinę kvalifikaciją. 2010 m. studijavo Pedagogikos ir psichologijos fakultete, išklausė Edukologijos (ikimokyklinio ugdymo pedagogikos) bakalauro ištęstinių studijų programos Priešmokyklinio ugdymo technologijų kursą.

 

 

 

 

ODETA VALANTINAITĖ-ikimokyklinio ugdymo pedagogė, 2017 m. baigė Panevėžio kolegijos ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauro, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos programą.

 

AISTĖ TAMOŠIŪNIENĖ - vyr. logopedė, baigė Šiaulių Universitetą, specialybė - spec. pedagogika ir logopedija, išsilavinimas aukštasis.

 

 

 

 

 

  

  • aukletojos2013.jpg
  • KL3kit.jpg
  • KL5.jpg
  • mokytojos.png