Viešieji pirkimai

Tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų planavimo, iniciavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas 2022-03-01

Taisyklės

2016 M. TAISYKLĖS

2015 M. TAISYKLĖS

2014 M.TAISYKLĖS

2022 metai

2022 metų METINIS PLANAS

 REIKALINGŲ DARBŲ SĄRAŠAS

 2022 m. pirkimų žurnalas 1 ketvirtis

 2022 m. pirkimų žurnalas 2 ketvirtis

 2022 m. pirkimų žurnalas 3 ketvirtis

2022 m. pirkimų žurnalas 4 ketvirtis

2021 metai

2021 metų METINIS PLANAS

 REIKALINGŲ DARBŲ SĄRAŠAS

2021 M. PIRKIMŲ ŽURNALAS I KETVIRTIS

 2021 M. PIRKIMŲ ŽURNALAS II KETVIRTIS

2021 M. PIRKIMŲ ŽURNALAS III KETVIRTIS

2021 M. PIRKIMŲ ŽURNALAS IV KETVIRTIS

2020 metai

2020 metų METINIS PLANAS

 REIKALINGŲ DARBŲ SĄRAŠAS

 2020 M. PIRKIMŲ ŽURNALAS I KETVIRTIS

2020 M. PIRKIMŲ ŽURNALAS II KETVIRTIS

2020 M. PIRKIMŲ ŽURNALAS III KETVIRTIS

2020 M. PIRKIMŲ ŽURNALAS IV KETVIRTIS

2019 metai

2019 metų METINIS PLANAS

                     PAAIŠKINIMAS dėl CPO.LT (centralizuoti viešieji pirkimai) prekių įsigijimo

 2019 M. PIRKIMŲ ŽURNALAS I KETVIRTIS

2019 M. PIRKIMŲ ŽURNALAS II KETVIRTIS

 2019 M. PIRKIMŲ ŽURNALAS III KETVIRTIS

2019 M. PIRKIMŲ ŽURNALAS IV KETVIRTIS

2018 metai

2018 BIUDŽETINIAIS METAIS ATLIKTŲ PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS. SUTARTYS