icons8 home

 Spalvota vaikystė

2018 m. spalio - gruodžio mėn. vyks kompleksinės pagalbos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms programa „Spalvota vaikystė“. Ją vykdys Švietimo pagalbos tarnybos specialistai. Programa skirta vaikams, tėvams, pedagogams.

 

 

2018 m. spalio 24 d. darželyje įvyko seminaras pedagogams ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų reakcija į psichologines krizes"

spalvota v 001Pažyma