Priešmokyklinis ugdymas

Atnaujinta: Antradienis, 2020 m. rugsėjo 8 d.

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas - užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymo poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,LIEPAITĖ"

  Priešmokyklinukai ugdomi pasitelkiant priemonių komplektą ,,OPA PA ". (Daugiau informacijos)

 Į priešmokyklinį ugdymą integruojami užsiėmimai KODĖLČIUKŲ KŪBYBOS LABORATORIJOJE.

Priešmokyklinėse grupėse vykdoma ZIPIO PROGRAMA (daugiau informacijos)

 Vyksta ,,OPA PA" interaktyvios pamokėlės, informacinių technologijų panaudojimas ugdymo procese

 Į priešmokyklinį ugdymą integruojami lopšelio-darželio ,,Liepaitė" projektai (daugiau informacijos)

 

Peržiūros: 3700