Metodinė veikla

Atnaujinta: Sekmadienis, 2021 m. kovo 7 d.

 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Metodinės grupės dokumentai

Metodinės grupės nuostatai 2017-11-09

Pedagogų metodinių darbų, metodinių priemonių pateikimo, aprobavimo bei recenzavimo tvarka 2021-02-05 DV-10

 Mokytojų metodinės grupės 2021 m. planas

Kvalifikacijos tobulinimo planas

PEDAGOGŲ, VADOVŲ KVALIFIKACIJOS 2020 M. TOBULINIMO PLANAS

Metodinių priemonių įsigijimo planas

METODINIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO 2019 METAIS PLANAS

Metodinės grupės dokumentai

ATVIROS VEIKLOS APRAŠYMO LENTELĖ

STEBĖTOS VEIKLOS APRAŠYMO FORMA

Pedagogų kurtos metodinės priemonės

Mūsų grupėse, klasėse gausu metodinių priemonių, kurias gamina ikimokyklinio, priešmokyklinio,pradinio ugdymo pedagogai. Šios priemonės skatina aktyvią ir įvairią vaiko veiklą, padeda diferencijuoti užduotis, individualizuoti vaikų darbą atsižvelgus į jų gebėjimus, mokymosi stilių, ugdymosi poreikius, polinkius ir interesus, ugdo aktyvų, smalsų, savo gebėjimais pasitikintį, pažinti ir mokytis norintį vaiką.

PEDAGOGŲ SUKURTOS METODINĖS PRIEMONĖS

 2019 m.

  2017 m.

  2016 m.

 2013 m.

2012 m. 

2011 m.


ETNINIO KAMPELIO EKSPONATAI

Pedagoginiai tyrimai

TYRIMAI

VAIKO DIENOS REŽIMO ĮTAKA MOKINIUI. Mokytojos: Rita Aukščionienė, Ritutė Milašienė

VEIKLOS INDIVIDUALIZAVIMAS IR DIFERENCIJAVIMAS IKIMOKYKLINIAME, PRIEŠMOKYKLINIAME UGDYME. Auklėtoja Marytė Grigaliūnienė

 TRADICIJŲ IR PAPROČIŲ PUOSELĖJIMAS ŠEIMOSE. Auklėtoja Ingrida Mėkelienė, meninio ugdymo pedagogė Auksuolė Baliūnienė

PROJEKTAS ,,MŪSŲ NAMAS". PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ RITA AUKŠČIONIENĖ

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS PRISTATYMAS TĖVELIAMS. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ RITA AUKŠČIONIENĖ

  VAIKŲ LITERATŪROS REIKŠMĖ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMUI

IŠSAUGOKIM SENOLIŲ PALIKIMĄ.  Pedagogė Ingrida Mėkelienė

VAIKŲ LITERATŪROS REIKŠMĖ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMUI. Pedagogė Odeta Valantinaitė

,,5-6 METŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ DAILĖS YPATUMAI“. Pedagogės Ritutė Milašienė ir Aurelija Valiukaitė

 ,,TĖVŲ POŽIŪRIS Į SVEIKĄ GYVENSENĄ". S. Bagdonienė ir I. Tekutienė

Seminarai

SEMINARAS ,,VAIKŲ KŪRYBINIŲ GALIŲ PLĖTOJIMAS"

Kūrybiškumas – tai asmens gebėjimas atrasti tai, kas yra nauja, originalu, netikėta. Kūrybiškumas ugdomas nuo pat mažens. Mokslininkai vieningai sutaria, kad ikimokyklinis ugdymas vaikui suteikia daugiausia galimybių kūrybiškumo raiškai ir plėtotei. Kiekvienas vaikas yra menininkas, o amžius nuo 3 iki 5 metų yra pats svarbiausias vaiko kūrybiškumo vystymuisi. Todėl labai svarbu pradėti ugdyti vaikų kūrybiškumą nuo pat jo pirmųjų žingsnių šeimoje ir darželyje. Svarbiausias vaidmuo ugdymo aplinkoje tenka pedagogams. Nuo to, kaip pedagogai gebės įtraukti vaiką į kūrybinę veiklą, priklauso vaikų kūrybinis aktyvumas ir realūs kūrybos rezultatai. Todėl lapkričio pabaigoje darželyje „Liepaitė“ padiskutuoti apie vaikų kūrybiškumą susirinko nemažas rajono pedagogų būrys. Visi žinome, kad vaiko kūryba labiausiai atsiskleidžia meninės veiklos metu. Kiekvienas vaikas save išreiškia spalvomis, linijomis, judesiais, kartais garsais. Todėl pirmiausia reikia sukurti tinkamą aplinką. Vaikų kūrybiškumas ugdosi tik gerai apgalvotoje ir patrauklioje aplinkoje. Pedagogai dalijosi patirtimi apie įvairių dailės technikų ir medžiagų panaudojimą kuriant įvairius darbelius. Aptarėme ir vaikų kūrybą slopinančius veiksnius.

Artėja gražiausios metų šventės – Kalėdos. Šiuo laikotarpiu labai aktualu kalėdiniai kepiniai. Tad į svečius pakvietėme Panevėžio dailės mokyklos mokytoją – metodininkę Iriną Nosovą. Praktinės veiklos metu, ji pamokė mus kaip iškepti skanius, kvepiančius imbieru dekoratyvinius sausainius, kaip juos dekoruoti. Linkėdamos vienos kitoms gražių artėjančių švenčių, pedagogės išsiskirstė praturtėjusios teorinėmis ir praktinėmis žiniomis.

Lopšelio-darželio „Liepaitė“ auklėtoja-metodininkė S. Valickaitė

  Nuotraukos iš renginio

 

 

 

  

 

Peržiūros: 13318