Teisinė informacija

Lopšelio-darželio ,,Liepaitė" nuostatai 

Lopšelio-darželio ,,Liepaitė" tarybos nuostatai

Darbo apmokėjimo sistema (2021-08-13 Nr. DV-60)

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

DARBUOTOJŲ ETIKOS NORMOS (NAUJA REDAKCIJA)

DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

INCIDENTŲ REGISTRAVIMO IR TYRIMO TVARKOS APRAŠAS

NUSISKUNDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS 1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489 Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234 Vilnius

ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJA 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-745 Vilnius

 

 

 

Peržiūros: 3196